Het beheer van Vaste Activa

Automatiseer het beheer van vaste activa

Heb je interesse om spreadsheets en manueel werk te elimineren uit het beheer van je activa en je leasings? Dat kan met NetSuite Fixed Assets Management, een knappe module van NetSuite. Die module biedt flexibele afschrijvingsschema’s, gedetailleerde activarapportage en integratie met de boekhoudfuncties van NetSuite aan de financiële afdelingen van bedrijven.

Met NetSuite Fixed Assets Management kan je de volledige levenscyclus van activa beheren, van het maken van een inkooporder binnen NetSuite tot het volgen, afschrijven en uiteindelijk buiten gebruik stellen. De uitgebreide mogelijkheden voor activabeheer ondersteunen meerdere soorten afschrijvingsberekeningen, de behandeling van af te schrijven en niet af te schrijven activa, onderhoudsschema’s, leaseboekhouding en verzekeringen.

Het is ook eenvoudig om activa van de ene locatie naar de andere te verplaatsen of van de ene dochteronderneming naar de andere. Via een standaardfunctie voor herwaardering kan je de waarde van activa verhogen of verlagen om de huidige marktwaarde weer te geven.

Uitgebreide ondersteuning voor afschrijvingen

Met NetSuite Fixed Assets Management krijg je volledige flexibiliteit om activa af te schrijven op basis van de gewenste of opgelegde afschrijvingsmethode. NetSuite Fixed Assets Management biedt kant-en-klare methodes, maar ook mogelijkheden om je eigen afschrijvingsmethodes te maken.

Efficiënt leasebeheer

NetSuite Fixed Assets Management vereenvoudigt leasebetalingen, afschrijvingen en rapportages, zodat je voldoet aan de geldende belastingregels en boekhoudnormen. Met NetSuite Fixed Assets Management kan je ook financiële en operationele leases aanmaken, bijwerken en volgen. NetSuite Fixed Assets Management scheidt lease- en rentekosten en werkt de leasewaarden automatisch bij, waardoor het maandelijkse leaseproces wordt gestroomlijnd.

Volledige integratie met NetSuite Accounting

Met NetSuite Fixed Assets Management kan je gemakkelijk vaste activa maken op basis van inkooporders, terwijl je ervoor zorgt dat alle afschrijvingen en verkopen van activa worden geboekt in het kernboekhoudsysteem van NetSuite.

Realtime vaste activa- en leaserapportage

Voer vooraf geconfigureerde rapporten uit over vaste en geleasede activa. Rapporteer uitgebreid over activa, waardering, contante waarde, kosten en afschrijvingen. Maak automatisch rapporten voor leasebetalingen, inclusief netto contante waarde, rente en hoofdsom. Verdeel vaste en geleasede activa over verschillende locaties, dochterondernemingen en types activa. Voer snel vooraf gemaakte opgeslagen zoekopdrachten uit op items zoals maandelijkse afschrijvingen, toevoegingen en afstotingen van activa, activalijst, activaregister, geschiedenis van leasevoorstellen, inspecties, verzekeringsverlengingen en aflopende leaseovereenkomsten.

NetSuite Fixed Assets Management voor jouw bedrijf

Heb ook jij interesse voor NetSuite Fixed Assets Management? Neem nu contact op met Dynappco en we leggen je graag uit hoe de software het beheer van jouw vaste activa kan automatiseren.

Menu