Dynappco: tonnen ervaring in een jong bedrijf

In 2023 blaast Dynappco zes kaarsjes uit. En toch staat er al meer dan 20 jaar ervaring op de teller dankzij de rijke voorgeschiedenis en het talent in de organisatie. Samen met managing partner Kurt Vanclooster deden we een deep dive in de werking en traject van het bedrijf. Wat maakt Dynappco tot jouw ideale partner? Dat lees je in ons gesprek met hem.

Waarom moeten klanten een beroep doen op Dynappco?

Kurt: “Om een software te installeren die je administratie, financiën, verkoop, voorraad, productie, logistiek en mogelijk nog andere processen automatiseert, werk je maar best met een ervaren leverancier. Het is de beste garantie dat het project vlot verloopt en je operationele werking er nadien sterk op verbetert. Bij Dynappco hebben we al meer dan 20 jaar ervaring in ERP-implementaties. De ideale partner dus om jouw traject te trekken.”

Dynappco is toch nog niet zo oud?

Kurt: “Klopt, maar dankzij onze voorgeschiedenis brengen we eigenlijk al heel wat jaren ervaring met ons mee. NetSuite werd door een grote overname in 2016 een onderdeel van Oracle en als gevolg daarvan hebben we in 2017 Dynappco opgericht als dochteronderneming van RMC. Dynappco werd vandaar ook de expert in de cloudsoftware van NetSuite en kon daarbij gebruik maken van alle knowhow van moeder RMC. Zo nam Dynappco meteen een vliegende start en moesten de medewerkers het wiel niet heruitvinden.”

Welke competenties kunnen we terugvinden bij de medewerkers?

Kurt: “Bij Dynappco werken mensen die zich specialiseren in NetSuite. Ze certificeren zich door relatief zware examens af te leggen en vooral om zo een goede dienstverlening te kunnen aanbieden. Zo hebben al onze medewerkers een zeer goede basiskennis van de processen die we hierboven opsomden. Hun kennis neemt toe met elk nieuw project, maar nu en dan krijgen we vragen waarop we binnen Dynappco niet meteen een oplossing kunnen formuleren. Geen nood, want in dat geval kunnen we terecht bij een van onze 80 collega’s van RMC.”

Werkt dat goed voor jullie? Geraak je snel bij de juiste persoon?

Kurt: “Ja, eigenlijk wel. Sinds Dynappco actief is, hebben we al altijd iemand gevonden met de juiste kennis om onze klant verder te helpen. Ofwel helpt die persoon dan achter de schermen, ofwel nemen we onze collega mee naar de klant, naargelang van de aard van het vraagstuk.”

“Daarnaast schakelen we altijd collega’s van RMC in wanneer we met een nieuw project van start gaan om te kijken waar hun aanvullende competenties nodig zijn. Soms is die samenwerking kort en vrij informeel, soms werkt een collega van ons moederbedrijf RMC gedurende het hele project mee als projectmanager. Zelfs een korte vergadering bij de start levert meteen tijdwinst op. Samen kennen we de best practices, de valkuilen en de beste aanpak om een project snel op te starten en zo vlot mogelijk te laten verlopen.”

Hoe verloopt de nazorg van een project?

Kurt: “Na afloop van een project blijven onze klanten gebruik maken van de synergiën die Dynappco heeft binnen de groep RMC. Onze servicedesk werkt namelijk voor alle bedrijven uit de groep op dezelfde manier en met dezelfde software. De behandeling van tickets loopt daarin uiteraard gescheiden van elkaar. Krijgen we echter een vraag binnen waarop we zelf geen pasklaar antwoord hebben, dan kan de servicemanager wel meteen rondvragen bij onze zusterbedrijven of ze een oplossing hebben. Zo krijg je als klant altijd een service die helemaal gericht is op NetSuite en toch gebruik maakt van al onze kennis over bedrijfsautomatisering.”

Menu