Software op maat in NetSuite: Dynappco geeft de voorkeur aan kostenbeheersing

Ontwikkeling op maat in NetSuite is cruciaal voor het afstemmen van de software, zorgt voor een meer efficiënte werking en optimale prestaties. Maatwerk vraagt echter om een voorzichtige aanpak. Graag leggen we u die aanpak voor, waarbij we de nadruk leggen op kostenbeheersing en een maximaal gebruik van standaardfuncties.

Nadruk op standaardisatie

We geven prioriteit aan standaardconfiguratie om aanpassingen op maat en de daarbij horende kosten minimaal te houden. Hoewel aanpassingen uiteindelijk in elk project opduiken, zijn onze consultants van nature geneigd om de standaardconfiguratie grondig te verkennen alvorens ze hun toevlucht nemen tot maatwerk. Deze aanpak vereenvoudigt niet alleen de implementatie, ze draagt nadien ook bij aan lagere onderhoudskosten.

Toch gaan we in al onze projecten vooraf een beperkt budget voorzien voor maatwerk. Zo anticiperen we op noodzakelijke aanpassingen en zorgen we voor realistische verwachtingen over het budget. Daarbij gaan we alleen het noodzakelijke maatwerk coderen. Dit in tegenstelling tot andere NetSuite-partners die mogelijk sneller beginnen met maatwerk zonder eerst het nodige onderzoek te doen.

Effectief projectbeheer

Effectief projectmanagement is minstens even essentieel om de kosten voor maatwerk binnen de perken te houden. We zijn zorgvuldig in onze aanpak die begint met het opstellen van een uitgebreid solution design, samen met de klant. Dit document schetst de scope van het project en schat ook functionele analyse, ontwikkeling, testen en bug fixing in. De projectvoortgang en prioriteiten bewaken we in projectsoftware die we delen met de klant. Zo waarborgen we transparantie en verantwoording gedurende het hele project.

NetSuite biedt een stevig framework voor ontwikkeling op maat, wat volledige integratie van het maatwerk met de standaardsoftware garandeert. Bij de periodieke updates van de standaardsoftware zijn er slechts minimale problemen met de compatibiliteit van de code op maat. Daarom zien we, kosten-baten-gewijs, niet de noodzaak van regressietests voor het maatwerk. Aangezien we de afgelopen tien jaar nauwelijks problemen ondervonden, geloven wij dat deze testen kunnen overslaan, hoewel ze aanbevolen worden. Het is beter om het IT-budget te gebruiken voor betere projecten.

Voor één zaak maken we een uitzondering: wanneer Oracle nieuwe functies introduceert die een klant wil gaan gebruiken, kan dit een impact hebben op het maatwerk. In deze gevallen anticiperen we en plannen we wel regressietests.

Meer kostbewustheid

Om het budget onder controle te houden, gaan we ook grondig documenteren en vaak generiek maatwerk maken. Veelgevraagde toepassingen zoals aanmaningsbrieven, intercompany-facturatie of goedkeuringsflows gaan we nauwgezet documenteren als herbruikbare oplossingen.

Daarnaast maken we maximaal gebruik van de Suite App Marketplace van Oracle, die maatwerk van derden aanbiedt. Ook dit vermindert de overheadkosten en versnelt de implementatie. Enkele voorbeelden zijn modules voor bankreconciliatie, geavanceerde OCR voor facturen of gegevensverwerking van handscanners naar WMS-software.

Samengevat mogen we stellen dat maatwerk in NetSuite een evenwichtige aanpak vereist met nadruk op efficiëntie, kosteneffectiviteit en samenhang. We leggen graag de nadruk op het belang van de standaardsoftware, gedetailleerde documentatie en een grondige planning. Dit om de ontwikkelingskosten onder controle te houden. Dankzij onze voorzichtige aanpak kunnen onze klanten hun implementaties inzetten voor een duurzame werking.

Menu