Belgische Rapportering in NetSuite

Als partner van Oracle NetSuite in België heeft Dynappco een goede kennis van wat een Belgische klant juist wil bereiken met NetSuite en welke functionaliteiten hier het best aan kunnen bijdragen. NetSuite voorziet al hun klanten van een reeks standaard rapporten om hun klanten direct op weg zetten, maar soms kan een Belgische klant een andere layout verkiezen die specifiek beantwoordt aan zijn noden.

Om aan deze vraag te voldoen, voorziet NetSuite in de uitgebreide rapporteringstool om customizaties door te voeren op de aangeleverde rapporten waardoor het klant- of segmentspecifiek kan worden gemaakt, moest dit een vereiste zijn. Bij Dynappco willen we de Belgische klanten dan ook de mogelijkheid bieden om een aangepaste versie van de rapporten te gebruiken die gericht zijn op de Belgische rapportering. De meest gebruikte rapporten voor deze rapportering zijn:

  • De balans
  • De resultatenrekening
  • De proef- en saldibalans

Voor deze 3 rapporten heeft Dynappco een aanpassing doorgevoerd zodat deze ook geraadpleegd kunnen worden in het formaat van de Nationale Bank van België. Per rapport werden de aanpassingen uitgevoerd in de volgende 3 talen:

  • Engels
  • Nederlands
  • Frans

Naast rapporten is het ook mogelijk om saved searches te creeëren in NetSuite, wat een real-time weergave van de gezochte resultaten weergeeft. Op basis van criteria en filters, kunnen de gevraagde resultaten weergegeven worden in een interactief overzicht waarbij doorgeklikt kan worden naar die ene transactie waarvan er meer informatie gewenst wordt.

Ook hierin tracht Dynappco de Belgische klant te ondersteunen met extra saved searches waardoor de transacties op een andere manier gepresenteerd kunnen worden. Dynappco maakte hiervoor een aankoop- en verkoopdagboek aan waarbij er op datum gefilterd kan worden.

De standaard en/of custom rapportering kan ook gebruikt worden om de gewenste informatie weer te geven op het dashboard. Dit laat de gebruiker toe om op elk moment een overzicht te houden van de meest relevante taken en KPI’s.

Kortom kunnen we besluiten dat NetSuite veel mogelijkheden wil aanbieden aan de klanten en zodoende NetSuite te gebruiken waarvoor het gemaakt is. Namelijk een makkelijk te gebruiken systeem dat voorzien van vele standaard functionaliteiten, maar die daarbovenop de klant toch in staat stelt om het systeem aan te passen aan zijn specifieke noden.

Menu